Trang Chủ / thisinh thithptquocgia edu vn

thisinh thithptquocgia edu vn

Cách Đăng Nhập thisinh thithptquocgia

Cách Đăng Nhập thisinh thithptquocgia

Sau khi nhận được tài khoản đăng nhập gồm Số CMND, Mã đăng nhập do Điểm TNHS cung cấp hoặc do Hệ thống gửi về email, Thí sinh đăng nhập vào Hệ thống như sau: Truy cập vào website http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn Nhập các thông tin Số CMND, Mã đăng nhập, Mã xác …

Xem thêm