Trang Chủ / Đại Học - Cao Đẳng / Trường Đại học Nội Vụ

Trường Đại học Nội Vụ

Trường Đại học Nội Vụ tên Tiếng Anh: Hanoi University of Home Affairs ( viết tắt là HUHA). Trụ sở chính tại thành phố Hà Nội.

 

Các phòng chức năng trường Đại học Nội Vụ

 • Phòng Quản lý đào tạo Đại học;
 • Phòng Tổ chức cán bộ;
 • Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng;
 • Phòng Hợp tác quốc tế;
 • Phòng Kế hoạch – Tài chính;
 • Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học;
 • Phòng Công tác sinh viên;

Các khoa:

 • Khoa hành chính học;
 • Khoa Quản trị nguồn nhân lực
 • Khoa Quản trị văn phòng;
 • Khoa Quản lý xã hội;
 • Khoa Văn thư – Lưu trữ;
 • Khoa Khoa học chính trị;
 • Khoa Tổ chức và Xây dựng chính quyền

Các trung tâm

 • Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ;
 • Trung tâm Thông tin Thư viện;
 • Trung tâm Dịch vụ công.

Các đơn vị trực thuộc trường

 • Tạp chí Khoa học Nội vụ;
 • Viện nghiên cứu và phát triển;
 • Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam;
 • Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các ngành đào tạo tại trường Đại Học Nội Vụ

 • Ngành Luật
 • Ngành Chính sách công
 • Ngành Chính trị học
 • Ngành Hệ thống thông tin
 • Ngành Lưu trữ học
 • Ngành Quản lý nhà nước
 • Ngành Quản lý văn hóa
 • Ngành Quản trị nhân lực
 • Ngành Quản trị văn phòng
 • Ngành Thông tin – Thư viện
 • Ngành Văn hóa doanh nghiệp
 • Ngành Văn hóa du lịch
 • Ngành Văn hóa truyền thông
 • Ngành Văn hóa học
 • Ngành Xây đựng Đảng và chính quyền nhà nước

Trường đại học nội vụ

Lịch sử trường Đại học Nội Vụ

 • Từ năm 1971-2005 Trường có tên là trung học  Văn thư Lưu trữ
 • Từ năm 2005-2011 Trường Cao đẳng Văn thư Lưu trữ Trung ương I trực thuộc Bộ Nội Vụ, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo,  Trường hoạt động theo điều lệ Trường Cao đẳng.
 • Từ tháng 11/2011 có tên là Đại học Nội Vụ đến nay.

 

Xem Thêm

Top 5 Trường Đào Tạo Cao Đẳng Dược Uy Tín Khu Vực Phía Bắc

Đây là những trường đào tạo ngành Dược uy tín và thu hút được sự …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *